آخرین خبرها
خانه / مقالات / رینگ و لاستیک بی ام و
رینگ بی ام و

رینگ و لاستیک بی ام و

رینگ و لاستیک بی ام و

عرضه و فروش رینگ و لاستیک بی ام و (اورجینال – HIGH COPY ) با کیفیت و قیمت بسیار مناسب
در ادامه پست ، به معرفی سایز فابریک رینگ و لاستیک محصولات بی ام و BMW میپردازیم.

رینگ و لاستیک بی ام و سری X :

بی ام و X1 :

xDrive28i  M Sport , Sport Line , X Line , Base Model :
1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 225/45R18
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/45R18 – عقب 255/40R18
4. رینگ سایز 19 : جلو 225/40R19 – عقب 255/35R19

بی ام و X3 :

Standard Model , Base Model , xDrive , M Sport Package , Luxury :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 235/55R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 235/50R18
3. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
4. رینگ سایز 18 : تک سایز 225/60R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
6. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20

بی ام و X4 :

Standard Model , Base Model , xDrive , M Sport Package :

1. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
2. رینگ سایز 19 : تک سایز 245/45R19
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20

بی ام و X5 :

M Sport Package , Base Model , Sport Activity , Premium :

1. رینگ سایز 18 : تک سایز 255/55R18
2. رینگ سایز 19 : تک سایز 255/50R19
3. رینگ سایز 20 : جلو 275/40R20 – عقب 315/35R20
4. رینگ سایز 21 : جلو 285/35R21 – عقب 325/30R21

بی ام و X6 :

Performance Package , M Sport Package , Base Model , Sport Activity  :

1. رینگ سایز 19 : تک سایز 255/50R19
2. رینگ سایز 20 : جلو 275/40R20 – عقب 315/35R20
3. رینگ سایز 21 : جلو 285/35R21 – عقب 325/30R21


بی ام و سری Zبی ام و Z4 :

Roadster , Coupe , M Sport Package , Base Model , SDrive :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/45R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/45R18 – عقب 255/40R18
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
4. رینگ سایز 18 : جلو 255/40R18 – عقب 275/40R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 235/35R19 – عقب 255/30R19
6. رینگ سایز 19 : جلو 255/35R19 – عقب 275/35R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری 1

بی ام و 128i :

Coupe Base Model & Sport Package , Cabriolet Base Model & Sport Package :

1. رینگ سایز 17 : جلو 205/50R17 – عقب 225/45R17

بی ام و 135i :

Coupe Base Model & Sport Package , Cabriolet Base Model & Sport Package :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 205/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 215/40R18 – عقب 245/35R18


رینگ و لاستیک بی ام و سری 2

بی ام و 218i

active tourer :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 205/55R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 225/45R18
3. رینگ سایز 19 : تک سایز 225/40R19

بی ام و 220i

COUPE :

1. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 245/40R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 245/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/35R19 – عقب 245/30R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری 3

GT , Sedan , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 255/40R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 245/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/35R19 – عقب 255/30R19

بی ام و 325i

Sedan , CONVERTIBLE , COUPE :

1. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 255/40R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 245/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/35R19 – عقب 255/30R19

بی ام و 328i

GT , Sedan :

1. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/45R19 – عقب 255/40R19

بی ام و 330i

GT , Sedan , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 245/40R17
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
4. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 225/45R19 – عقب 255/40R19

بی ام و 335i

GT , Sedan , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 245/40R17
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
4. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 225/45R19 – عقب 255/40R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری 4

بی ام و 420i

COUPE , GRAN COUPE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/40R19 – عقب 255/35R19

بی ام و 428i

GRAN COUPE , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/40R19 – عقب 255/35R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری5

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 523i

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 525i

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 528i

SEDAN , GT :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 530i

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب275/30R20

بی ام و 535i

SEDAN , GT :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20


رینگ و لاستیک بی ام و سری6

بی ام و 630i

COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 245/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 640i

COUPE , GRAN COUPE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 245/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 650i

COUPE , GRAN COUPE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 245/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و M6

 GRAN COUPE , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 19 : جلو 265/40R19 – عقب 295/35R19
2. رینگ سایز 20 : جلو 265/35R20 – عقب 295/30R20


رینگ و لاستیک بی ام و سری 7

بی ام و 730i

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 730li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 740i

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 740li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 745li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 750i

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 750li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 760li

1. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
2. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
3. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21


رینگ و لاستیک بی ام و i8

 

1. رینگ سایز 20 : جلو 195/50R20 – عقب 215/45R20
2. رینگ سایز 20 : جلو 215/45R20 – عقب 245/40R20


عرضه و فروش رینگ و لاستیک اورجینال و فابریک محصولات بی ام و
فروش لاستیک میشلنپیرلی – کنتیننتال – بریجستون – گودیر – دانلوپ

فلش<کیفیت اصلی و قیمت مناسب را تنها از این فروشگاه بخواهید>
ارسال سفارشات به تمام نقاط کشور
تلفن تماس فروشگاه : ۰۲۱۶۶۶۰۳۸۲۴ –۰۹۱۲۶۱۷۴۳۲۵
پیج اینستاگرام فروشگاه
تهیه و تنظیم از فروشگاه رینگ و لاستیک محمد
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آن ؛ بلامانع می باشد .

 

 

خلاصه
رینگ و لاستیک بی ام و
عنوان مطلب
رینگ و لاستیک بی ام و
توضیح
عرضه و فروش رینگ و لاستیک بی ام و (اورجینال - HIGH COPY ) با کیفیت و قیمت بسیار مناسب در ادامه پست ، به معرفی سایز فابریک رینگ و لاستیک محصولات بی ام و BMW میپردازیم.
نویسنده
نام ناشر
لوگوی ناشر

درباره‌ی مدیر سایت

همچنین ببینید

سنسور باد هیوندای TPMS

سنسور باد tpms

سنسور باد tpms سنسور باد وظیفه اندازه گیری لحظه به لحظه فشار باد هر کدام …

6 نظر

  1. بسیار جامع و کامل
    خیلی با حوصله و مرتب توضیح دادین
    باتشکر از سایت عالی رینگ و لاستیک

  2. چه وب سایت کاملی

  3. با سلام :
    قیمت رینگ بی ام و x4 کیت ام رو میخواستم

  4. سلام رینگ 760li هم بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

eget leo. neque. suscipit risus. nec Aliquam commodo leo ante. venenatis Praesent